nedjelja, 24. siječnja 2016.

Sta je Ibadet

Cetvrto Pitanje:Sta je Ibadet

Cetvrto pitanje

ŠTA JE IBADET?

Ibadet je pojam koji obuhvaća sve što Allah, dž.š., voli i čime je zadovoljan, ne samo riječi i djela nego i tajne,

i skrivene misli, te udaljavanje od svega što to negira i što je protivno tome.