nedjelja, 24. siječnja 2016.

Ko je Rob('abd)

Treće pitanje:Ko je Rob('abd)

Treće pitanje:

KO JE ROB ('ABD)?Ako pojam 'abd (rob) podrazumijeva porobljene, potčinjene i ponizne, onda on obuhvaća stvorenja iz viših i nižih svjetova, razumna i ona bez razuma, pokretna i nepokretna,

ona koja žive na zemlji i u vodi, vidljiva i nevidljiva, ona koja vjeruju i ona koja ne vjeruju, dobročinitelje i razvratnike, i sve druge.

Sva stvorenja su Allahova, potčinjena Njemu i podređena Nje­govom upravljanju.

Svakom stvorenju je unaprijed određena shema prema kojoj se ravna i kreće, kao i granica do koje se kreće.Uzvišeni Allah, dž.š., kaže:

To je uređenje Pravednog i Mudrog.

Ako pojam 'abd podrazumijeva poniznog, pokornog i onog koji voli svoga Gospodara, onda se odnosi samo na vjernike koji su Njegovi poštovani robovi i Njegove bogobojazne evlije koje ne treba da se plaše i žaloste.