nedjelja, 24. siječnja 2016.

Sta je to nijet(iskrena odluka)?

Deseto pitanje:Sta je to nijet(iskrena odluka)?

Deseto pitanje:

ŠTA JE TO NIJET (ISKRENA ODLUKA)?

To je želja i nastojanje roba da sa svim svojim riječima i djelima, javnim i tajnim, stekne naklonost svoga Svevišnjeg Gospodara. Rekao je Uzvišeni Allah, dželle šanuhu:

1 "A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju..."

2 "Ne očekujući da mu se zahvalnošću uzvrati, već jedino da bi naklonost Gospodara svoga Svevišnjeg stekao."

3 "Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo!"

4 "Onome ko bude želio nagradu na onom svijetu - umnogo-stručit ćemo mu je, a onome ko bude želio nagradu na ovom svijetu - dat ćemo mu je, ali mu na onom svijetu nema udjela."

O tome govore još mnogi drugi ajeti.