subota, 16. siječnja 2016.

Ucimo Kur'an zato sto...


Ucimo Kur'an zato sto...


1. Učenje Kur'ana i razmišljanje o njemu upotpunjuje jednu islamsku dužnost

2. Kur'an će na Sudnjem Danu biti dokaz u našu korist

3. Kur'an će se za nas zalagati na Sudnjem danu

4. Naš položaj (stanje) na ovom svijetu će se poboljšati

5. Biti ćemo najbolji među ljudima


6. Za svako proučeno slovo Kur'ana slijedi deset nagrada (dobrih djela)

7. Učači Kur'ana će biti u društvu časnih i poslušnih meleka

8. Naš položaj u džennetu će biti određen na osnovu obima memorisanih ajeta Kur'ana

9. Kur'an nas vodi ka džennetu