subota, 9. siječnja 2016.

Dova za zastitu od straha i briga

Dova za zastitu od straha i briga
Kada te zadesi kakva briga prouči i Allah dž.š. će ti olakšati:
"Ja hajju ja kajjumu bi rahmetike estegisu"

Oni koji budu izgovarali "La ilahe illellahu" neće osjetiti samoću prilikom smrti, u kaburima i prilikom proživljavanja, a ko uči "
La ilahe illellahu vahdehu la šerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli šej¨in kadir"

imat će nagradu kao da je oslobodio četiri roba od Ismailovog potomstva
Kad si u problemima uči dovu:


"La ilahe illellahu-azimul-halimu la ilahe illellahu rabbul aršil-azim, la ilahe illellahu rabbul ssemavati ssebi¨ve rabbul-aršič-kerim"
Kada te glava zaboli, nakon namaza, desnom rukom potari glavu i prouči:

"Bismillahillezi la ilahe gajruhu errahmanirrahimi Allahumme ezhibi anni el-hemme vel-hazene"
Kada se bojiš uči: "Hasbijellahu ve ni¨mel-vekil, ve ni¨mel mevla, ve ni¨mel vesir"

Biće spašen onaj koga zadesi kakav problem i iskušenje ako bude molio dovom: "La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezalimine"