nedjelja, 24. siječnja 2016.

Koja je to vjera koju je odredio Allah Uzviseni da se samo po njoj njemu robuje?

Jedanaesto pitanje:Koja je to vjera koju je odredio Allah Uzviseni da se samo po njoj njemu robuje?

Jedanaesto pitanje:

KOJA JE TO VJERA KOJU JE ODREDIO UZVIŠENI ALLAH DA SE SAMO PO NJOJ NJEMU ROBUJE?

To je čista vjera, koju je vjerovjesnik Ibrahim, alejhi selam, navijestio.

Rekao je Uzvišeni Allah, dž.š.: "Allahu je prava vjera jedino islam."

1"Zar pored Allahove želje drugu vjeru, a Njemu se, htjeli ili ne htjeli, pokoravaju i oni na nebesima i oni na Zemlji?"

2''Vjeru Ibrahimovu izbjegava samo onaj koji ne drži do sebe..."

"A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu bitiprimljena, i on će na onom svijetu nastradati."

4 I rekao je Uzvišeni: "Zar oni da imaju bogove koji im propisuju da vjeruju ono što Allah nije naredio?..."

5 i mnogi drugi ajeti