utorak, 19. siječnja 2016.

Sura Kurejš

Sura Kurejš


BISMILLAHI-RRAHMANI-RRAHIM

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG

106. sura: Kurejš (Kurejšije)

1. LI ILAFI KUREJŠ

1. ZBOG NAVIKE KUREJŠIJA

2. ILAFIHIM RIHLETE-ŠŠITAI VESSAIF

2. NAVIKE NJIHOVE DA ZIMI I LJETI PUTUJU

3. FEL JA'ABUDU RABBE HAZEL BEJT

3. NEKA SE ONI GOSPODARU OVOGA HRAMA KLANJAJU

4. ELLEZI AT'AMEHUM MIN DŽU'IN VE AMENEHUM MIN HAUF

                            4. KOJI IH GLADNE HRANI I OD STRAHA BRANI