petak, 8. siječnja 2016.

Sta znamo o Kur'anu 6

Sta znamo o Kur'anu 6

U Kur'anu ima 14 / 15 ajeta poslije čijeg čitanja treba učiniti sedždu.

Najduža sura u Kur'anu je sura el-Beqareh, ima 286 ajeta 


Najduži ajet u Kur'anu je 282. ajet sure el-Beqareh. 
Govori o dugu Najduža riječ u Kr'anu  Fe'esqajnakumuhu, (فأسقيناكموه) ima 11 harf
Nakraca sura u Kur'anu je sura el-Kewtherima 3 ajet Najkraći ajet u Kr'anu je: Mudhammetani (
مدهامتان), sua ar-Rahman

 
U Kur'anu se spominju imena 25 poslanika Pet sa imaju nazive po menima oslka: Junus Hudusuf, Ibrahm, Muhammed.


Poslanik koji se najviše spominje u Kur'nuMusa, a.s. Spomenut je 136 puta.Šest sura u Kur'anu imajuazipo životinjaAl-aq (krava), An-Naml (mravi), Al-Fil (sl
onovi), An-nahl (pčela),
Al-ankabut (pauk).


Deset sura imaju nazive prema vremenskim periodima: suretul fedžri (zora), suretul-lejli (noć),

suretud-duha (sredina prijepodneva),

suretul asri ( ikindija ili vrijeme uopšte).


Kaznene mjere spomenute u Kur'anu su: kazna za zinaluk, kazna za potvoru,

kazna za kradju, kazna za razbojnistvo i kazna za nepravdu.


U Kur'anu su spomenute slijedece zivotinje: krava, komarica, muha, mravi, pcele, zmija, deve (kamile), pas,
vrana, slonovi, pauk, lav, skakavci, vuk, pupavac (ptica), konji, mazge, magarac.


U Kur'anu je po imenu spomenuto pet meleka: Džibril, Mika'il, Malik, Harut i Marut.

Nema komentara:

Objavi komentar