nedjelja, 24. siječnja 2016.

Kako Allahovi robovi znaju sta on voli i cime je zadovoljan?

Sedmo pitanje:Kako Allahovi robovi znaju sta on voli i cime je zadovoljan?

Sedmo pitanje:

KAKO  ALLAHOVI  ROBOVI ZNAJU ŠTA ON VOLI I ČIME JE ZADOVOLJAN?


To su saznali od poslanika koje je poslao Allah, dželle šanuhu, i iz Objave preko poslanika objavljivane u kojoj je Svevišnji odredio što voli i čime je zadovoljan, a istovremeno zabranio ono što ne prihvaća i što prezire.


Zbog toga je Objava neoboriv dokaz i u njoj se pokazala Njegova dalekosežna mudrost.

Rekao je Uzvišeni Allah, dželle šanuhu:

1 "l o poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali"

Uzvišeni, također, kaže:

"Reci: 'Ako Allaha volite, Mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!', a Allah prašta i samilostan je.