utorak, 19. siječnja 2016.

Sura Al Leheb

Sura Al Leheb

BISMILLAHI-RRAHMANI-RRAHIM


U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG


111. sura: AL-LEHEB (PLAMEN)


1. TEBBET JEDA EBI LEHEBIN VE TEBB.


1. NEKA PROPADNE EBU LEHEB, I PROPAO JE!


2. MA AGNA ANHU MALUHU VE MA KESEB.


2. NEĆE MU BITI OD KORISTI BLAGO NJEGOVO, A NI ONO ŠTO JE STEKAO.


3. SEJASLA NAREN ZATE LEHEB.


3. UĆI ĆE ON SIGURNO U VATRU RASPLAMSLAU.


4. VEMRE ETUHU HAMMA LETEL HATAB.


4. I ŽENA NJEGOVA KOJA SPLETKARI.


5. FI DŽIDIHA HABLU MIMMESED.


ein Bild5. O VRATU NJENU BIT ĆE UŽE OD LIČINE USUKANE!