utorak, 19. siječnja 2016.

Sura An Nasr

Sura An Nasr 

 

 


BISMILLAHI-RRAHMANI-RRAHIM


U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG


110. sura: An-Nasr (Pomoć)


1. IZA DŽAE NASRULLAHI VEL FETH


1. KADA ALLAHOVA POBJEDA I POMOĆ DOĐU,


2. VE RE EJTE-NNASE JEDHULUNE FI DINILLAHI EFVADŽA.


2. I VIDIŠ LJUDE KAKO U SKUPINAMA U ALLAHOVU VJERU ULAZE,


3. FE SEBBIH BI HAMDI RABBIKE VESTAGFIRH INNEHU KANE TEVVABA.


3. TI VELIČAJ GOSPODARA SVOGA HVALEĆI GA I MOLI GA DA TI OPROSTI, ON JE UVIJEK POKAJANJE PRIMAO.

[​IMG]