subota, 16. siječnja 2016.

Ja sam naucio

Ja sam naucio

 

Ja sam danas u školi naučio napamet suru Ma‘un. El-Ma‘un znači malo dobročinstvo.
Ova sura je objavljena poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., u Mekki.
Značenje ove sure je:
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče?
(1) Pa to je onaj koji grubo odbija siroče,
(2) i koji da se nahrani siromah – ne podstiče.
(3) A teško onima koji, kada molitvu obavljaju,
(4) molitvu svoju kako treba ne izvršavaju,
(5) koji se samo pretvaraju
(6) i nikome ništa ni u naruč ne daju! (7)

Naučio sam tri stvari iz sure Ma‘un.

Prva je da moramo pomoći siročadima i ne smijemo se loše ponašati prema njima.
Druga, moramo nahraniti siromašne i gladne.

I zadnja, veoma je važno namaz obavljati na vrijeme i ne odlagati njegovo izvršavanje.
Kada obavljamo namaz ne trebamo žuriti i trebamo se nastojati koncentrisati na namaz.
I namaz trebamo obavljati samo radi Allaha, a ne da bi se pokazali pred drugima.
Ja volim ovu suru.
Učinila me je boljom osobom, elhamdulillah.

Nema komentara:

Objavi komentar