nedjelja, 24. siječnja 2016.

Kada je djelovanje ibadet

Peto pitanje:Kada je djelovanje ibadet

Peto pitanje:

KADA JE DJELOVANJE IBADET?


Djelovanje je robovanje kada se u njemu upotpune dvije stvari: potpuna ljubav i potpuna poniznost.

Rekao je Uzvišeni Allah, dželle šanuhu:"Ali pravi vjernici još više vole Allaha."

Kaže Uzvišeni:"Oni koji iz bojazni prema Gospodaru svome strahuju."

Allah, dželle šanuhu, to je dvoje (ljubav i poniznost) spojio u Svojim Uzvišenim riječima: "Oni su se trudili da što više dobra učine i molili su Nam se u nadi i strahu, i bili su prema nama ponizni."