subota, 16. siječnja 2016.

Sura An Nas

Sura An Nas


BISMILLAHI-RRAHMANI-RRAHIM

U IME ALLAHA MILOSTIVOG SAMILOSNOG

114. sura: An-Nas (Ljudi)

1. KUL EUZU BI RABBI-NNAS

1. RECI: TRAŽIM ZAŠTITU GOSPODARA LJUDI

2. MELIKI-NNAS

2. VLADARA LJUDI

3. ILAHI-NNAS

3. BOGA LJUDI

4. MIN ŠERRIL VESVASIL HANNAS

4.OD ZLA ŠEJTANA NAPASNIKA

5. ELLEZI JUVESVISU FISU DURI-NNAS

5. KOJI ZLE MISLI UNOSI U SRCA LJUDI

6. MINEL DŽINNETI VE-NNAS

6. OD DŽINNOVA I OD LJUDI!
ein Bild