utorak, 19. siječnja 2016.

Sura Al Maun

Sura Al Maun

.
BISMILLAHI-RRAHMANI-RRAHIM

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG

107. sura: AL-MAUN (DAVANJE U NARUČ)

1. ERE EJTELLEZI JUKEZZIBU BIDDIN

1. ZNAŠ LI TI ONOGA KOJI ONAJ SVIJET PORIČE?

2. FE ZALIKELLEZI JEDU' UL JETIM

2. PA TO JE ONAJ KOJI GRUBO ODBIJA SIROČE

3. VE LA JEHUDDU 'ALA TA'AMIL MISKIN

3. I KOJI DA SE NAHRANI SIROMAH - NE PODSTIČE

4. FE VEJLULLIL MUSALLIN

4. A TEŠKO ONIMA KOJI, KADA MOLITVU OBAVLJAJU,

5. ELLEZINE HUM AN SALATIHIM SAHUN

5. MOLITVU SVOJU KAKO TREBA NE IZVRŠAVAJU

6. ELLEZINE HUM JURA UNE

6. KOJI SE SAMO PRETVARAJU

7. VE JEMNE UNEL MA'UN

7. I NIKOME NIŠTA NI U NARUČ NE DAJU!