subota, 9. siječnja 2016.

Ljubav prema Allahu ...

Ljubav prema Allahu ...

Ljubav prema Allahu ...

To je ljubav pri kojoj je čovjeku Allah dz.s.najpreči i najdraži od svega na ovom Dunjaluku.

Allah kaže o onima koji Ga vole: „Reci: 'Ako Allaha volite, mene slijedite, pa će i Allah vas zavoljeti i grijehe vam oprostiti, a Allah je Onaj Koji mnogo prašta i Koji je Milostiv'.“ (sura Ali Imran, 31. ajet).

Allahov poslanik a.s. je dovio: „Gospodaru moj, učini mi ljubav za Tobom dražom mi od mene samog, moje porodice, mog imetka, moje djece i od hladne vode žednom!“

Kada zavolimo Allaha dz.s. i Njegov govor-Kur'an pokorit ćemo se Allahu, odazvat ćemo se Njegovim naredbama i kloniti se onoga što je On Svevišnji zabranio, da bi postigli Allahovo zadovoljstvo.


Nema komentara:

Objavi komentar