petak, 8. siječnja 2016.

Sta znamo o Kur'anu 2

Sta znamo o Kur'anu 2

Kur'an ima 114 sura ili poglavlja.
Kur'an ima 6236 ajeta.
Kur'an ima 77845 riječi.

Kur'an ima 330733 harfa.

Kur'an ima 30 džuzeva ili dijelova. Svaki džuz ima po 20 stranica.

Kuran ima 60 hizbova.

Kur'an ima 240 Rub'ova.

Mekkanskih sura u Kur'anu ima 85.

Broj medinskih sura je 29.

Kur'an je objavljivan u periodu od 23 godine.
Kur'an ima slijedeća imena:
al-Furqan, at-Tanzil, az-Zikr, al-Kitab, al-Wahj, Ahsanul-hadith, As-siratul mustaqim, ar-Ruh, al-U'rwatul wuthqa…
Šest sura u Kur'anu imaju nazive po životinjama:
Al-Baqara (krava), An-Naml (mravi), Al-Fil (slonovi), An-nahl (pčela), Al-ankabut (pauk).

Nema komentara:

Objavi komentar